Pirkimo Sąlygos

Prieš įsigyjant prekes musų internetinėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias taisykles.

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios pardavimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato Pirkėjo ir Palvitana, UAB (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.
1.2 Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams, originalūs produktai gali skirtis nuo vaizduojamų. Nurodytos nuotraukos negali būti panaudotos kaip pretenzijų pagrindas. Prekė laikoma kokybiška, jei ji atitinka internetinėje parduotuvėje pateiktą pavyzdį, modelį ar aprašymą.

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis sąlygomis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Palvitana, UAB.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Sąlygomis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 "Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo"

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.
4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Patvirtinu užsakymą ” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.
4.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Sąlygose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.
5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
5.3. Pardavėjas turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
6.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui patiekti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.

7. Pristatymo Terminai

7.1 Prekės pristatomos 2 - 5 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą.

7.2 Prekių, kurių sandėlyje nėra, pristatymo ternimas nurodomas prekės aprašymo puslapyje.

7.3 Prekėms gaminamoms pagal individualų užsakymą gamybos ir pristatymo terminas aptariamas individualiai.

7.4 Kai kurių prekių pristatymo terminai gali užtrukti nuo 2 iki 7 savaičių.

7.5 Pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

7.6 Pastebėjęs siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti.

7.7 Pirkėjui priėmus siuntą, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka.

7.8 Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje, išskyrus Kuršių Neriją.


Pristatymo būdas Pristatymo informacija Pristatymo kaina
Pristatymas kurjeriu Lietuvoje Po užsąkymo siunta pristatoma per 2 - 5 darbo dienas į jusų nurodytą adresą visoje Lietuvoje. 5.00 € (perkant virš 100.00 € Nemokamas)
Pristatymas į DPD Pickup terminalą Po užsąkymo siunta pristatoma per 2 - 5 darbo dienas į jusų pasirinktą DPD Pickup visoje Lietuvoje. 2.50 € (perkant virš 100.00 € Nemokamas)
Atsiėmimas mūsų biure Dirbame pirmadieniais-penktadieniais 09:00 - 18:00 adresas Klaipėdos pl. 74-2, Palanga 00163 Nemokamas

8. Grąžinimo Sąlygos

8.1 Pirkėjui suteikiama galimybė grąžinti įsigytą prekę arba pakeisti ją kita analogiška kitokio dydžio, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo preke.

8.2 Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti savo teise, gali tai padaryti per 14 dienų nuo prekės pirkimo arba pristatymo momento.

8.3 Tinkamos kokybės nedėvėtos prekės pakeitimas arba grąžinamas galimas tik tada, kai keičiama arba grąžinama prekė atitinka šiuos reikalavimus:

  • Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje.
  • Nuo grąžinamos prekės nebuvo nuimtos originalios etiketės ir apsauginės plėvelės.
  • Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta.
  • Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nenaudota.
  • Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos.
  • Turi būti išsaugotos grąžinamos prekės vartojamosios savybės.
  • Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta.
  • Grąžinant prekę, būtina pateiktas pirkimo įrodymas, el.sąskaita.

8.4 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamos prekės, jei Pirkėjas nesilaiko šių taisyklių 8.1 - 8.3 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.5 Gražinimo procesas: norint grąžinti arba pakeisti prekę, pirktą internetinėje parduotuvėje, privaloma ją tvarkingai supakuoti ir susisiekti el. paštu info@palvitana.lt.

9. Atsakomybė

9.1. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.2. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
9.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
9.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Prekės ir jų kainos

10.1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti bet kokią informaciją apie prekes Parduotuvėje ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo sąlygas ir kainas.
10.2. Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas kainą.
10.3. Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, jog Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę gali būti netiksli bei neišsami ir Pardavėjas niekada neturės pareigos atlyginti jokių nuostolių ar žalos, kilusios Klientui dėl netikslaus ar neteisingo prekių aprašymo Parduotuvėje.
10.4. Konkrečios prekės kaina yra nurodyta Parduotuvėje prie tos prekės aprašymo. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Parduotuvėje prekės kainos gali būti nurodytos neteisingai ir dėl to Pardavėjui nekyla atsakomybė. Pardavėjas neturi pareigos parduoti prekės už Parduotuvėje nurodytą kainą, netgi jei kaina yra tiksli. Tuo atveju, jei tikroji prekės kaina yra mažesnė nei Parduotuvėje nurodyta prekės kaina, Pardavėjas gali parduoti tokią prekę Pirkėjui už tikrąją prekės kainą. Jei tikroji prekės kaina yra didesnė nei Parduotuvėje nurodyta prekės kaina, Pardavėjas savo pasirinkimu gali arba panaikinti/atmesti tokios prekės užsakymą, arba kreiptis į Pirkėją, teiraudamasis jo nurodymų dėl prekės užsakymo.
10.5. Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).
10.6. Į prekės kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis.

11. Privatumo Politika

11.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama elektroninėje parduotuvėje, taikoma Privatumo Politika, atitinkanti LR asmens duomenų apsaugos įstatymus, kuri skelbiama Palvitana, UAB internetinėje svetainėje www.palvitana.lt

12. Informacijos siuntimas

12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia info@palvitana.lt.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pirkimo Sąlygas tvarko Palvitana, UAB, įmonės kodas – 125173121, juridinis adresas – Klaipėdos pl. 74-2, Palanga LT-00163, Lietuva.

© 2000 Visos teisės saugomos Palvitana, UAB.