Vandens skaidrinimo priemonė flokuliantas skystas | 20kg

56,00 €
Nėra sandėlyje
901020
a

Flokuliantas skirtas veiksmingam baseino vandens skaidrinimui ir drumstumo šalinimui.
Nepilti skysčio tiesiai į vandenį, reikiamą kiekį chemikalų dozavimo stotelė nustato automatiškai.
Efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas vandens pH 7.0-7.4.

Flokuliantas suriša smulkius nešvarumus į stambesnius, tuomet jie nufiltruojami baseino vandens filtravimo sistemoje.
Vienkartiniam naudojimui (nuskaidrinimui): dozuojama tik automatiniu būdu.
Skirtas pastoviam naudojimui baseinuose su sumontuota automatine chemikalų dozavimo sistema.

Vandens skaidrinimo priemonė flokuliantas skystas | 20kg

Flokuliantas skirtas veiksmingam baseino vandens skaidrinimui ir drumstumo šalinimui.
Nepilti skysčio tiesiai į vandenį, reikiamą kiekį chemikalų dozavimo stotelė nustato automatiškai.
Efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas vandens pH 7.0-7.4.

Flokuliantas suriša smulkius nešvarumus į stambesnius, tuomet jie nufiltruojami baseino vandens filtravimo sistemoje.
Vienkartiniam naudojimui (nuskaidrinimui): dozuojama tik automatiniu būdu.
Skirtas pastoviam naudojimui baseinuose su sumontuota automatine chemikalų dozavimo sistema.

Plaukimo baseinų vandenį dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimų.
Liekamojo chloro kiekį nustatyti laikantis Lietuvos standarto LST EN ISO 7393-1:2000 Vandens kokybė. Laisvojo ir bendrojo chloro kiekių nustatymo reikalavimų.

Atsargumo priemonės

Laikyti talpyklą sandariai uždarytą, pašaliniams neprieinamoje, gerai vėdinamoje vietoje.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Dėmesio!
Naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

© 2000 Visos teisės saugomos Palvitana, UAB.