Skystas chloras | 35kg

68,00 €
Nėra sandėlyje
586035
a

Skystas chloras skirtas pastoviam reikiamo chloro lygio palaikymui vandenyje baseinuose su automatine chemikalų dozavimo stotele.
Nepilti skysčio tiesiai į vandenį, reikiamą kiekį chemikalų dozavimo stotelė nustato automatiškai.
Efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas vandens pH 7.0-7.4.
Skystas chloras efektyviai naikina bakterijas, grybelius, patikimai šalina nenufiltruotus organinius teršalus ir kvapus.
Vienkartiniam naudojimui (nuskaidrinimui): dozuojama tik automatiniu būdu.
Pastoviam naudojimui (chloro lygio palaikymui) baseinuose su sumontuota automatine chemikalų dozavimo sistema.

Chloras skystas | 35kg

Skystas chloras skirtas pastoviam reikiamo chloro lygio palaikymui vandenyje baseinuose su automatine chemikalų dozavimo stotele.
Nepilti skysčio tiesiai į vandenį, reikiamą kiekį chemikalų dozavimo stotelė nustato automatiškai.
Efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas vandens pH 7.0-7.4.

Skystas chloras efektyviai naikina bakterijas, grybelius, patikimai šalina nenufiltruotus organinius teršalus ir kvapus.
Vienkartiniam naudojimui (nuskaidrinimui): dozuojama tik automatiniu būdu.
Pastoviam naudojimui (chloro lygio palaikymui) baseinuose su sumontuota automatine chemikalų dozavimo sistema.

Plaukimo baseinų vandenį dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimų.
Liekamojo chloro kiekį nustatyti laikantis Lietuvos standarto LST EN ISO 7393-1:2000 Vandens kokybė. Laisvojo ir bendrojo chloro kiekių nustatymo reikalavimų.

Atsargumo priemonės

Laikyti talpyklą sandariai uždarytą, pašaliniams neprieinamoje, gerai vėdinamoje vietoje.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Dėmesio!
Naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

© 2000 Visos teisės saugomos Palvitana, UAB.