Lėto tirpimo chloras tabletėmis 200g | 1kg

Special Price 11,05 € Įprasta kaina 13,00 €
Nėra sandėlyje
505001
a

Lėto tirpimo chloro tabletės dedamos į skimerį arba plaukiančius chloratorius.
Neberti tablečių tiesiai į vandenį.
Dezinfekcijos efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas vandens pH 7.0-7.4.
Optimalus laisvojo liekamojo chloro kiekis vandenyje: 0.6-1.0.
Lėto tirpimo chloras tabletės skirtos pastoviam dozavimui
Pastoviai baseino vandens priežiūrai: 1 tabletė / 30-50m³ baseino vandens kas 7-10 dienas.

Lėto tirpimo chloras tabletėmis 200g | 1kg

Lėto tirpimo chloro tabletės dedamos į skimerį arba plaukiančius chloratorius.
Neberti tablečių tiesiai į vandenį.
Dezinfekcijos efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas vandens pH 7.0-7.4.
Optimalus laisvojo liekamojo chloro kiekis vandenyje: 0.6-1.0.

Lėto tirpimo chloras tabletės skirtos pastoviam dozavimui
Pastoviai baseino vandens priežiūrai: 1 tabletė / 30-50m³ baseino vandens kas 7-10 dienas.
Nesinaudoti baseinu kol nebus pasiektas reikiamas laisvojo liekamojo chloro kiekis.

Plaukimo baseinų vandenį dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimų.
Liekamojo chloro kiekį nustatyti laikantis Lietuvos standarto LST EN ISO 7393-1:2000 Vandens kokybė. Laisvojo ir bendrojo chloro kiekių nustatymo reikalavimų.

Atsargumo priemonės

Laikyti talpyklą sandariai uždarytą, pašaliniams neprieinamoje, gerai vėdinamoje vietoje.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Dėmesio!
Naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

© 2000 Visos teisės saugomos Palvitana, UAB.