Greitai tirpstantis chloras granulėmis | 1kg

13,00 €
Yra sandėlyje
501001
5-10 d. d.
1

Greito tirpimo chloro granulės ištirpinamos vandenyje ir pilamos į baseiną.
Neberti granulių tiesiai į baseiną.
Dezinfekcijos efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas vandens pH 7,0-7,4.
Optimalus laisvojo liekamojo chloro kiekis vandenyje: 0,6-1,0.
Pirminis dozavimas: 80-100g / 10m³ baseino vandens.
Pastoviai baseino vandens priežiūrai: 35g / 10m³ baseino vandens kas 3-6 dienas.

Greitai tirpstantis chloras granulėmis | 1kg

Greito tirpimo chloro granulės ištirpinamos vandenyje ir pilamos į baseiną.
Neberti granulių tiesiai į baseiną.
Dezinfekcijos efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas vandens pH 7.0-7.4.
Optimalus laisvojo liekamojo chloro kiekis vandenyje: 0.6-1.0.

Pirminis dozavimas: 80-100g / 10m³ baseino vandens.
Pastoviai baseino vandens priežiūrai: 35g / 10m³ baseino vandens kas 3-6 dienas.
Nesinaudoti baseinu kol nebus pasiektas reikiamas laisvojo liekamojo chloro kiekis.

Plaukimo baseinų vandenį dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimų.
Liekamojo chloro kiekį nustatyti laikantis Lietuvos standarto LST EN ISO 7393-1:2000 Vandens kokybė. Laisvojo ir bendrojo chloro kiekių nustatymo reikalavimų.

Atsargumo priemonės

Laikyti talpyklą sandariai uždarytą, pašaliniams neprieinamoje, gerai vėdinamoje vietoje.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Dėmesio!
Naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

© 2000 Visos teisės saugomos Palvitana, UAB.