Deguonies aktyvatorius Aquablanc A | 5l

59,00 €
Nėra sandėlyje
590005
a

Aquablanc A skysta priemonė naudojama kartu su aktyvaus deguonies tabletėmis. Ji naikina dumblius, bakterijas ir grybelį.
Pilkite skysti tiesiogiai į baseino vandenį.
Priemonė naudojama su aktyvaus deguonies tabletėmis.
Dezinfekcijos efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas vandens pH 7.0-7.4.
Optimalus deguonies kiekis vandenyje: 5-8mg/l.
Deguonies aktyvatorius naudojamas, kaip papildoma priemonė.
Naudojant su algicidu pirminiam vandens apdorojimui: su tabletėmis įpilti 400ml deguonies aktyvatoriumi 10m³ baseino vandens.
Naudojant su algicidu pastoviam vandens apdorojimui: su tabletėmis įpilti 100ml deguonies aktyvatoriumi 10m³ baseino vandens.

Deguonies aktyvatorius Aquablanc A | 5l

Aquablanc A skysta priemonė naudojama kartu su aktyvaus deguonies tabletėmis. Ji naikina dumblius, bakterijas ir grybelį.
Pilkite skysti tiesiogiai į baseino vandenį.
Priemonė naudojama su aktyvaus deguonies tabletėmis.
Dezinfekcijos efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas vandens pH 7.0-7.4.
Optimalus deguonies kiekis vandenyje: 5-8mg/l.

Deguonies aktyvatorius naudojamas, kaip papildoma priemonė.
Naudojant su algicidu pirminiam vandens apdorojimui: su tabletėmis įpilti 400ml deguonies aktyvatoriumi 10m³ baseino vandens.
Naudojant su algicidu pastoviam vandens apdorojimui: su tabletėmis įpilti 100ml deguonies aktyvatoriumi 10m³ baseino vandens.
Patikrinus kiekį testeriu, dozę reikia koreguoti priklausomai nuo rezultatų.

Plaukimo baseinų vandenį dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimų.
Liekamojo chloro kiekį nustatyti laikantis Lietuvos standarto LST EN ISO 7393-1:2000 Vandens kokybė. Laisvojo ir bendrojo chloro kiekių nustatymo reikalavimų.

Atsargumo priemonės

Laikyti talpyklą sandariai uždarytą, pašaliniams neprieinamoje, gerai vėdinamoje vietoje.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Dėmesio!
Naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

© 2000 Visos teisės saugomos Palvitana, UAB.