Baseino valymo priemonė Kompaktal | 1l

11,00 €
Nėra sandėlyje
1001001
a

Priemonė skirta valyti visą baseino paviršių, plėvelę, plyteles, plastiką.
Nepilti skysčio tiesiai į baseino vandenį.
Chemikalas efektyviai nuvalo įvairius net sunkiai įveikiamus nešvarumus ir apnašas.
Valiklis tinka naudoti visiems paviršiams, valo nešvarumus, juodulius, ir kalkių nuosedas.
Prieš naudojimą isitikinkite, kad valomas plotas nėra apsemtas vandeniu.
Sušlapinkite kempinėlę valikliu ir švelniai valykite norimą paviršiaus plotą.
Po valymo paviršius nuvalykite sausa šluoste, kad neliktų chemikalo likučių.

Baseino valymo priemonė Kompaktal | 1l

Priemonė skirta valyti visą baseino paviršių, plėvelę, plyteles, plastiką.
Nepilti skysčio tiesiai į baseino vandenį.
Naudokite gumines pirštines ir repiratorių.
Chemikalas efektyviai nuvalo įvairius net sunkiai įveikiamus nešvarumus ir apnašas.

Valiklis tinka naudoti visiems paviršiams, valo nešvarumus, juodulius, ir kalkių nuosedas.
Prieš naudojimą isitikinkite, kad valomas plotas nėra apsemtas vandeniu.
Sušlapinkite kempinėlę valikliu ir švelniai valykite norimą paviršiaus plotą.
Po valymo paviršius nuvalykite sausa šluoste, kad neliktų chemikalo likučių.

Plaukimo baseinų vandenį dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimų.
Liekamojo chloro kiekį nustatyti laikantis Lietuvos standarto LST EN ISO 7393-1:2000 Vandens kokybė. Laisvojo ir bendrojo chloro kiekių nustatymo reikalavimų.

Atsargumo priemonės

Laikyti talpyklą sandariai uždarytą, pašaliniams neprieinamoje, gerai vėdinamoje vietoje.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Dėmesio!
Naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

© 2000 Visos teisės saugomos Palvitana, UAB.