Chemija žiemai Winterfit | 3l

702003
5-10 d. d.
Nėra Sandėlyje
33,00 €

Skysta baseino chemija skirta žiemos periodui.
Nepilti skysčio tiesiai į baseino vandenį.
Produktas naudojamas plaukimo baseinų vandenyje dumbliams naikinti ir apsaugoti nuo jų augimo pasibaigus maudymosi sezonui.
Prieš naudojimą baseine sumažinti vandens lygį 20 cm žemiau vandens gražinimo purkštukų.
Produktą praskiesti vandeniu 1:10 ir pilti tiesiai į baseiną aplink perimetrą.
Dozavimas: priklausomai nuo vandens kietumo reikia įpilti nuo 300 iki 600 ml / 10 m3 baseino vandens.

Chemija žiemai Winterfit | 3l

Skysta baseino chemija skirta žiemos periodui.
Nepilti skysčio tiesiai į baseino vandenį.
Šiltą žiemą dozę reikia padidinti.
Pekomenduojamas vandens pH 7.0-7.4.

Produktas naudojamas plaukimo baseinų vandenyje dumbliams naikinti ir apsaugoti nuo jų augimo pasibaigus maudymosi sezonui.
Prieš naudojimą baseine sumažinti vandens lygį 20 cm žemiau vandens gražinimo purkštukų.
Produktą praskiesti vandeniu 1:10 ir pilti tiesiai į baseiną aplink perimetrą.
Dozavimas: priklausomai nuo vandens kietumo reikia įpilti nuo 300 iki 600 ml / 10 m3 baseino vandens.
Chemija žiemai neapsaugo vandens nuo užšalimo.

Plaukimo baseinų vandenį dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimų.
Liekamojo chloro kiekį nustatyti laikantis Lietuvos standarto LST EN ISO 7393-1:2000 Vandens kokybė. Laisvojo ir bendrojo chloro kiekių nustatymo reikalavimų.

Atsargumo priemonės

Laikyti talpyklą sandariai uždarytą, pašaliniams neprieinamoje, gerai vėdinamoje vietoje.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Dėmesio!
Naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

© 2000 Visos teisės saugomos Palvitana, UAB.