Aktyvaus deguonies tabletės 200g | 1kg

24,00 €
Nėra sandėlyje
592001
a

Aktyvaus deguonies tabletės skirtos ilgalaikei baseinų vandens dezinfekcijai.
Neberti tablečių tiesiai į vandenį. Tabletės dedamos į skimerį arba plaukiančius chloratorius.
Dezinfekcijos efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas vandens pH 7.0-7.4.
Optimalus deguonies kiekis vandenyje: 5-8mg/l.
Aktyvus deguonis tai puiki alternatyva baseinų dezinfekcijai be chloro, rekomenduojama jį naudoti kartu su deguonies aktyvatoriumi.
Pirminis dozavimas: 1 tabletė / 10m³ baseino vandens.
Pastoviai baseino vandens priežiūrai: 1 tabletės / 20m³ baseino vandens vieną kartą per savaite.

Aktyvaus deguonies tabletės 200g | 1kg

Aktyvaus deguonies tabletės skirtos ilgalaikei baseinų vandens dezinfekcijai.
Neberti tablečių tiesiai į vandenį. Tabletės dedamos į skimerį arba plaukiančius chloratorius.
Dezinfekcijos efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas vandens pH 7.0-7.4.
Optimalus deguonies kiekis vandenyje: 5-8mg/l.

Aktyvus deguonis tai puiki alternatyva baseinų dezinfekcijai be chloro, rekomenduojama jį naudoti kartu su deguonies aktyvatoriumi.
Pirminis dozavimas: 1 tabletė / 10m³ baseino vandens.
Pastoviai baseino vandens priežiūrai: 1 tabletės / 20m³ baseino vandens vieną kartą per savaite.
Naudojant su algicidu pirminiam vandens apdorojimui: su tabletėmis įpilti 400ml deguonies aktyvatoriumi 10m³ baseino vandens.
Naudojant su algicidu pastoviam vandens apdorojimui: su tabletėmis įpilti 200ml deguonies aktyvatoriumi 10m³ baseino vandens

Plaukimo baseinų vandenį dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimų.
Liekamojo chloro kiekį nustatyti laikantis Lietuvos standarto LST EN ISO 7393-1:2000 Vandens kokybė. Laisvojo ir bendrojo chloro kiekių nustatymo reikalavimų.

Atsargumo priemonės

Laikyti talpyklą sandariai uždarytą, pašaliniams neprieinamoje, gerai vėdinamoje vietoje.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Dėmesio!
Naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

© 2000 Visos teisės saugomos Palvitana, UAB.